Remote Robot Car

Etäohjattava Robotti
Robottia voi ohjata nettisivun kautta puhelimella tai tietokoneella.
Robotin ohjelmointiin on käytetty:
Html, Css, Javascript, jQuery ja Python.
Github

Osat:
– 3D- tuostettu runko
– Moottori pyörällä 2kpl
– Eturengas
– Power Bank
– H-bridge (L298N)
– Raspberry pi 3
– Raspberry pi Kamera

Kommunikointi nettisivulta robottiin tapahtuu suraavasti:

Javascript_MQTT_cilent MQTT_server Python_MQTT_cilent

Raspberryyn tarvitsee asentaa apache webserver ja netcat ->

sudo apt-get install apache2
sudo apt-get install netcat

Myös Mqtt Server web socket tuen kanssa pitää asentaa. linkki ->

sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade

wget http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-repo.gpg.key
sudo apt-key add mosquitto-repo.gpg.key

cd /etc/apt/sources.list.d/
sudo wget http://repo.mosquitto.org/debian/mosquitto-jessie.list

sudo apt-get update
sudo apt-get dist-upgrade

sudo apt-get install mosquitto
sudo apt-get install mosquitto-clients

sudo nano /etc/mosquitto/mosquitto.conf

listener 1883
listener 1884
protocol websockets

sudo service mosquitto restart

mosquitto_sub -d -t dev/test
mosquitto_pub -d -t dev/test -m "Hello world"

Kamera pitää ottaa käyttöön raspi-config:sta ->

sudo raspi-config

->Interfacing Options
->Camera
->Yes

Kameran ohjelma -> video
Raspberry pi:

raspivid -t 999999 --hflip -0 - -w 512 -h 512 -fps 15 | nc [IP address of your computer here] [port number of your computer here]

Windows: (netcat ja mplayer pitää olla asennettu)

[netcat executable file path] -L -p [port number to communicate on] | [mplayer executable path] -vo direct3d -fps 24 -cache 512 -

Webserver/python tiedostot -> Github

Robotin ohjauksesseen on kolme eri tapaa joystick, napit ja näppäimistö.